Yoklama Belgesi

Dünya Emeklilik Merkezi

Yoklama Belgesi

Yoklama Belgesi

Yoklama Belgesi 
Türkiye'den Aylık alanlara ilişkin yılda 1 defa aylık alınan İl Müdürlüğüne ulaştırılması gereken Güncel yoklama belgesi. 
06/11/2018 tarihinde yayınlanan 2018/38 sayılı genelgenin ekidir.

Yoklama Belgesi 

Türkiye'den Aylık alanlara ilişkin yılda 1 defa aylık alınan İl Müdürlüğüne ulaştırılması gereken Güncel yoklama belgesi. 
06/11/2018 tarihinde yayınlanan 2018/38 sayılı genelgenin ekidir.

Paylaşım: