3201 Sayılı Kanunun İlk Hali ve 2147 Sayılı Kanuna Göre Getirdiği Yenilikler...

3201 Sayılı Kanunun İlk Hali ve 2147 Sayılı Kanuna Göre Getirdiği Yenilikler...

     2147 sayılı Kanunun yedi yıllık uygulamasında ihtiva ettiği hükümler, vatandaşların hak kayıplarına yol açmıştır. Bu sebeple vatandaşların yurtdışında geçen sürelerinin sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilmesi için konu yeni yaklaşımla ele alınmış ve 22.05.1985 tarihinde 3201 sayılı Kanun yürürlüğe konulmuştur.

     Bu yeni yaklaşım ile 2147 sayılı Kanunun düzenleniş amaçlarının yanı sıra uygulama da karşılaşılan sorunlara çözüm getirmekteki eksikliklerini gidermek, sistemi daha basitleştirerek vatandaşlara kolaylık sağlamak ve 2147 sayılı Kanunda başvuru için öngörülmüş süreler nedeniyle haklarını kaybedenlere yeni borçlanma hakkı tanınması amaçlanmıştır. 

     3201 sayılı Kanunla getirilen değişiklikleri göstermek amacıyla 3201 sayılı Kanunun ilk haliyle, 2147 sayılı Kanuna göre getirmiş olduğu önemli yenilikleri aşağıdaki başlıklar altında toplamak mümkündür:

1-) 2147 sayılı Kanuna göre, yalnız yurt dışında geçen ve belgelenen çalışma süreleri borçlanılabilmektedir. Buna karşın 3201 sayılı Kanun ile 18 yaşını doldurmuş olmak kaydıyla farklı bazı sürelerin de borçlanılabilmesine olanak tanınmıştır. Buna göre; yurtdışında geçen ve belgelenen çalışma süreleri borçlanılabilmektedir. Ayrıca, bu çalışma süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik sürelerinin de borçlanılabilmesi hakkı tanınmıştır. Kanunun getirdiği diğer bir önemli borçlanma hakkı da, yurt dışında ev kadını olarak geçen sürelerin borçlanabilmesidir (karşılaştırınız 2147 SK. m.1, 3201 SK. m.1)

2-) 3201 sayılı Kanun, borçlanma ve aylık bağlanması için başvurulacak kurumların tespiti bakımından ayrıntılı bir düzenlemeye gitmiştir. Ayrıca ev kadınlarını, Bağ-Kur ile ilişkilendirmiştir(karş. 2147 SK. m.3, 3201 SK. m.1)

3-) 2147 sayılı Kanuna göre, borçlanma ve aylık bağlanması için “yurda kesin dönüş” koşulu aranmadığı halde, 3201 sayılı Kanun ile hem borçlanma hem de aylık bağlanması için “yurda kesin dönüş” koşulu aranmaktadır (karş. 2147 SK.m.4,6, 3201 SK. m.3,6).

4-) 2147 sayılı Kanunda, yurt dışında çalışılarak geçirilen sürelerin tamamı borçlanılabilir ifadesi yer almaktadır. Ancak bilindiği üzere, Yargıtay kısmi borçlanma yapılabileceğini kabul etmektedir33. 3201 sayılı Kanunda ise, sürelerin tamamının veya istenilen kadarının borçlanabileceği düzenlenmiştir (karş. 2147 SK.m.3, 3201 SK. m.1,3)

5-) 2147 sayılı Kanuna göre başvuru için yurda dönüşten itibaren 6 aylık süre öngörülmüşken, 3201 sayılı Kanuna göre bu süre 2 yıldır (karş. 2147 SK. m.3, 3201 SK. m.3)

6-) 2147 sayılı Kanuna göre; primler sigortalının yurt dışında almakta olduğu son aylık kazancı üzerinden, sosyal güvenlik kurumlarının kanunları gereğince ve tavan sınırları göz önünde tutularak hesaplanır. 3201 sayılı Kanuna göre ise, prim Bakanlar Kurulunun her gün için belirleyeceği Amerikan Doları miktarı üzerinden hesaplanmaktadır.

7-) 2147 sayılı Kanuna göre hesaplanan borç miktarının, ilgiliye Türk Lirası olarak tebliği ve bunun döviz olarak ödenmesi sistemi yerine; 3201 sayılı Kanun ile Amerikan Doları üzerinden hesaplanacak borcun tahakkuku ve bu meblağ karşılığı dövizin yetkili bankaya satılarak Türk Lirasının Kuruma intikalinin sağlanması sistemine geçilmiştir (karş. 2147 SK. m.4, 3201 SK. m.4)

8-) 3201 sayılı Kanun ile ayrıca, borçlanılarak değerlendirilen sürelerin T.C. Emekli Sandığında derece ve kademe yükselmelerinde ve Bağ-Kur’da aylık bağlama aşamasında basamak intibakında değerlendirilmesi olanağı tanınmıştır (3201 SK.m.7,11).

DÜNYA EMEKLİLİK MERKEZİ olarak vatandaşlarımıza önerimiz yurt dışı borçlanmasına müracaat etmeden önce, borçlanma ve emeklilik konularında uzman birine başvurmaları, emeklilik şartlarını öğrenmeleri ve bir uzman yardımı ile borçlanma belgesini doldurmalarıdır. Bunu yapmakla doğru bir yol için ilk adımı atmış ve en az ödeme ile daha çok emekli aylığı alabilmenin şartlarını sağlamış olacaklardır.

Bu konuda büromuz vatandaşlarımıza ücretsiz olarak danışma hizmeti vermektedir. Türk vatandaşı veya Mavi Kartlı insanlarımız bize bu konuda rahatlıkla iletişim bilgilerinden ulaşıp yardım alabilirler, Avrupa’nın neresinde olurlarsa olsunlar gerekli başvuru belgelerini ulaştırdıklarında bize gelmelerine gerek kalmadan işlemleri büromuzca takip edilerek en kısa sürede sonuçlandırılmaktadır.


 

 

Paylaşım: