Almanya’da çocuk yetiştirme süresi: Anne ve Babaya tam olarak yatırılabilir mi?

Almanya’da çocuk yetiştirme süresi: Anne ve Babaya tam olarak yatırılabilir mi?

Alman Sosyal Sigorta Kurumu (DRV) emeklilik yasasına göre Ebeveynlik süreleri her iki ebeveyne tam olarak yatırılabilir mi sorusuna Mahkeme kararı ışığında yanıt arayacağız 

Ebeveynlik izni en fazla 3 yıldır ve en erken çocuğun doğumuyla başlar. Her iki ebeveyn de aynı zamanda ebeveyn izni alabilir. Emeklilikteki bu çocuk yetiştirme dönemleri her iki ebeveyn için de tamamen tahsis edilebilir mi? Thüringen Devlet Sosyal Mahkemesi önüne gelen bir dosyada bu konudaki kararını verdi.

Dava Konusu

Altta yatan anlaşmazlıktaki davacı (baba), kızının doğumundan sonra anne ile aynı süre için ebeveyn izni aldığını ve bu süre zarfında çocuğu eşit bir şekilde yetiştirdiklerini. Buna rağmen bu dönemdeki çocuk yetiştirme sürelerinin emeklilik sigortası tarafından tamamının anneye tahsis edildiğini. Bunun hatalı bir işlem olduğunu ve kendisi için de çocuk yetiştirme süresi tanınması için Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland başvurdu. Emeklilik sigortası bu başvuruyu reddetti. Sosyal mahkeme de buna karşı açılan davayı reddetmiştir.

Ebeveynler ebeveyn iznini tam olarak düşünmediler

Thüringen Devlet Sosyal Mahkemesi temyiz başvurusunu reddetmiştir. Mahkeme, Deutsche Rentenversicherung Mitteldeutschland ve sosyal mahkemenin, her iki ebeveyn için de aynı dönem için çocuk yetiştirme dönemlerinin atanmasının yasal hükümlere uygun olmadığını doğrulamıştır.

Çocuk yetiştirme süresinin belirli bir ebeveyne tahsisi

Sosyal Kodun Altıncı Kitabının (SGB VI) Bölüm 56 (2) cümle 1'i, bakım veren ebeveynin yapmadığı ya da çocuğun ebeveynliği nedeniyle sınırlı bir ölçüde ebeveynin sosyal güvenliğine zorunlu bir katkı olarak çocuk yetiştirme dönemlerinin tanınmasını düzenler. Kendi emeklilik haklarınızı oluşturmak mümkündür. Emeklilik sigortasında çocuk yetiştirme dönemlerinin tanınması, aile içi ve ev dışı istihdamın eşit değerlendirmesine belirleyici bir katkı sağlamalıdır. Bölüm 56 (2) 2 ila 10 SGB VI cümleleri, ilgili çocuk yetiştirme döneminin belirli bir ebeveyne devredilmesini öngörür.

Yasama kavramına göre, çocuk yetiştirme sürelerinin sadece bir ebeveyne tahsis edilmesi mümkündür. Kanun, her iki ebeveyn için de aynı yetiştirme dönemi için çocuk yetiştirme dönemlerinin atanmasını açıkça öngörmemektedir.

Kanun seçme hakkına izin veriyor

Bölüm 56 (2) SGB VI'nın düzenlemesi, ebeveynlere yetiştirilme zamanlarının kime verileceği konusunda seçme hakkı verir. Bölüm 56 Paragraf 2 Madde 10 SGB VI'ya göre, önceki düzenlemelere göre farklı bir görevlendirme mümkün değilse, çocuk bakım dönemleri takvim ayı değişikliğinde ebeveynler arasında eşit olarak bölünür. Bu, yasama organının her iki ebeveyni de tam olarak dikkate almama isteğini göstermektedir.

#2019 
#almanyaanne
#annelik maaş
#bebek 
#euro 
#geld 
#mutterschaftsparası 
#çocuk parası

Paylaşım: