Almanya’dan Emekli Olanlara Geriye Dönük ‘’Vergi Borcu’’

Almanya’dan Emekli Olanlara Geriye Dönük ‘’Vergi Borcu’’

Almanya Vergi Dairesi, emekli olup Türkiye'ye dönen ve geliri 10.000 Euro’nun üzerinde olan Avrupalı Türklere mektup göndererek, geriye dönük vergi talep etmeye devam ediyor…

Vergi Daireleri, Türkiye ile 2011 yılında imzalanan çifte vergilendirme yasasına dayanarak, bugüne kadar yıllık vergi borcunu toplu istediğine ilişkin mektupları emeklilerin Türkiye'deki ikamet adresine bir bir göndermeye devam ediyor.

Bu konudan mağdur çok sayıda vatandaşımız bizzat yada telefon ile bizlere ulaşarak çıkarılan bu borçtan kurtulmanın bir yolu olup olmadığını öğrenmek istiyorlar.

Gelen mektuplar emeklilere yada emekli vefat etmiş ise ölen eşlerine vergi dairesince gönderilmekte gelen mektuplarda 2011 yılındaki ilgili Kanun hatırlatılarak geriye dönük borç listesi çıkarıldığı bildirilmektedir. 

Almanya’dan emekli olduktan sonra Türkiye’ye dönüp yerleşen ve Ülkemizden de emekli olan vatandaşlarımıza yıllar sonra çıkarılan bu borçlar dolayısıyla çok zor durumlarda kalmışlardır.

’Çifte Emekliler’’ iki ülkeye de gelirlerini bildirmek zorunda  

Yıllarca Almanya’da çalıştıktan sonra emekli olan gurbetçilerimiz Almanya’da yaşadıklarında emeklilik gelirlerinden brüt maaşlarının yüzde 10.80’ine kadar kesintiler yapılabilmektedir. Bu durum gurbetçilerimiz Türkiye’ye kesin dönüş yapsa da devam etmektedir.

Almanya’nın 2011’de Avrupa Birliği (AB) direktiflerine uygun olarak kendi iç hukukunda ve yasalarında bir dizi düzenlemeye gitmiştir. Bu düzenlemeler 1 Temmuz 2011 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmiştir.

Düzenleme ile neler değişti?

Düzenleme öncesi sadece Almanya içerisinde elde edilen ek gelirler sağlık sigortası kesintilerine katılırken bu tarihten sonra eklenen cümle ile Almanya dışında elde edilen aylık ve gelirler de dahil edilmiştir. Bu ek gelirlerden biri de Türkiye’de SGK’dan alınan emekli maaş veya gelirlerdir. Çünkü Alman mevzuatına göre Almanya dışındaki gelirler de Alman Emeklilik Sigorta Kurumuna derhal bildirilmek zorundadır.

01 Temmuz 2011 tarihinden beri SGK aylık ve gelirleri de Alman mevzuatına göre ek gelir kabul edildiğinden SGK’dan alınan maaşın yıllık belirlenen Euro karşılığı miktarından da toplam yüzde 10,75 oranında kesinti yapılmaktadır.

Dava ile durum değişir mi?

Hukuk birimize göre Almanya Maliye Bakanlığı sadece AB ülkelerinden alınan aylıkları vergi düzenlemesi içinde değerlendirmelidir. Türkiye Avrupa Birliği ülkesi olmadığından Türkiye’den alınan aylıkları bu kapsamda değerlendirmemelidir. Böyle durumda olan kişiler Almanya’da Alman hukuku konusunda uzman avukatlar ile haklarını arayabilirler.  

‘’Vergi Dairesi Tarafından Gönderilen Bilgilendirme Yazısı Örneği ‘’ 

Münih Vergi Dairesi Almanya'dan emeklilik ödenekleri ve muhtemelen önceki işvereniniz den de ödeme aldığınıza dair bildirim almış bulunmaktadır. Çifte vergilendirmenin önlenmesine (DBA) ilişkin Türkiye ve Almanya arasında yapılmış olan anlaşma, diğerlerinin yanı sıra, Almanya'nın 2011 yılından itibaren Türkiye'de ödenen emeklilik gelirlerini bu gelirlerin yıllık brüt tutarının 10.000 Euro’yu aşması halinde vergilendirebileceğini öngörmektedir. 

Emeklilik gelirleriniz için Almanya'da vergi mükellefi olup olmadığınızı veya hangi tutar için vergi mükellefi olduğunuzu kontrol edebilmek için, ekte sunulmuş olan cevap formunu eksiksiz bir şekilde doldurmuş olarak geri göndermenizi rica ederim. 

Vergi Dairesi almış olduğu bildirimlerin yanı sıra yanıt formunda sizin verdiğiniz bilgileri esas alarak Almanya'da vergi ödemek zorunda olup olmadığınızı ve ne kadar vergi ödemek zorunda olduğunuzu kontrol edecektir cevap formunu geri göndermemeniz halinde Vergi Dairesi Almanya'da ödenmesi gereken gelir verginizi eldeki verilere esas alarak 2011 yılından itibaren belirlemeyi ve vergi matrahlarının yaklaşık 2 ay sonra göndermeyi planlamaktadır. 

Verginin tayini sınırlı vergi mükellefiyeti kapsamında yani sadece Almanya'dan edinilen geliriniz esas alınarak gerçekleşir örneği vergiden muaf esas meblağ gibi  kişisel  tenzilatlar talep üzere istisnai olarak ancak toplam gelirleriniz Alman gelir vergisinin yıllık en az %90 inin altındaysa dikkate alınabilir. Almanya'dan kazanılan tüm emeklilik gelirleri Alman vergilendirilmesine tâbi değildir. 

Talep Alman vergi beyannamesi tarihinden itibaren en geç 2 ay içerisinde buraya sunulmalıdır. Alman vergilendirilmesine tabi olmayan gelirleriniz hakkında Türkiye'deki vergi dairesinin onayı acilen ekte sunulmalıdır. 

Vergi ödenmesine ilişkin bilgiler  

Verginin ödenmesi gereken toplam tutar gelir vergisi ve işsizlik vergisinden oluşur toplam tutarı ilgili vergi matrahının ilk sayfasında ‘’Abrechnung’’ (ödeme)  bölümünde bulabilirsiniz. verginin ödenmesine ilişkin olanakları vergi matrahına ilişkin açıklamalarda bulabilirsiniz.

vergilendirme kapsamındaki mali yükümlülüklerini yerine getiremeyecek durumda olmanız halinde, adil söz konusu olabilir.  bu şekilde taksitlendirme erteleme başvurusunda bulunma olanağı doğar. Özel Kanıt gerekmeksizin 6 aya kadar erteleme mümkündür. bunun için sadece Münih vergi dairesine makul gerekçeli bir başvuru yapmanız gerekmektedir. 

 Vergi matrahına itiraz 

Belirlenen vergi matrahına olası itirazları vergi matrahını aldıktan sonra üzerinde belirtilen süre içinde gerçekleştirebilirsiniz bu süre içinde sınırsız vergi mükellefi olarak muamele görme talebinizi de sunabilirsiniz. başka itiraz gerekçeleri sunmak istemeniz halinde bunları ayrı ayrı açıklamanızı ve ilgili  kanıtları eklemenizi rica ederim. 

Bu belge internet formları merkezinde Türkçe de dahil olmak üzere farklı dil sürümlerinde mevcut olan https//www.formulare.bfinv.de Federal maliye dairesinin bir formudur talep üzerine Vergi Dairesi formu posta ile veya e posta ile size göndermektedir. 

Paylaşım: