Almanya Emeklilik Başvurularında Müracaat Formları Ne Kadar Anlaşılır?

Almanya Emeklilik Başvurularında Müracaat Formları Ne Kadar Anlaşılır?

          Alman Sosyal Sigorta Kurumu emeklilik işlemlerinin tamamlanması için sigortalılardan birçok form ve formüleri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmasını istemektedir.

          Zaman zaman da bu formların sigortalılar yönünden anlaşır olup olmadıkları yönünde anketler yapmaktır. 

       Almanya’dan emeklilik işlemlerinde doldurulması gereken formlara ankete katılan vatandaşların bakış açıları şöyle olmuştur.     

  • %86'sı resmi yazışmaları anlamada sorun yaşıyor 
  • Lise veya üniversite diplomasına sahip katılımcılarda bu oran %81 
  • %70'i basit ve net ifade istiyor 
  • Formlarda şikâyet edilen durumlar: 

  • Garip ifadelerin yer alması (%71) 
  • Açıklamasız teknik terimler bulunması (%60) 
  • Kişisel olmayan formülasyonlar (%40) 
  • Karışıklık (%38) 
  • Ankete katılanların %84'ü resmi yazışmaların daha iyi hale gelmesinin önemli olduğunu düşünüyor. 

DİKKAT !!! 

Bizzat Almanya’da yapılmış bu anket bizlere gösteriyor ki; Almanya emeklilik formülerleri anlaşılması güç teknik terimlerin fazlaca yer aldığı, kişisel olmayan formülasyonların karışıklıklara yol açabildiği ve net olmayan çok sayıda sorudan oluşan bir başvuru sürecinden oluşmakta. 

Bu süreçte hakkınızı korumak için mutlaka profesyonel destek alarak işlemlerinizi tamamlamanız sizi kazançlı çıkaracaktır. 

Kaynak: Allensbacher Arşivi, IfD anketi 10031

 

Paylaşım: