Almanya Prim İadesi Kimleri Kapsar ?

Almanya Prim İadesi Kimleri Kapsar ?

Federal Almanya’da  mecburi sigortaya tabi tutulan  işçilerimizin sigortalanmak yükümlülüklerinin sona ermesi, sigortalıların ölümleri halinde ölüm aylığına hak kazanma şartı olan 5 yıllık ( 60 aylık ) sigortalılık şartının yerine getirilememesi halinde  sigortalıların adlarına yatırılan primlerin yarısı, kendilerine ve hak sahiplerine iade edilmektedir.      

* Almanya'yı  17/03/1987 Tarihinden SONRA Terk Ederek Türkiye'ye Kesin Dönüş Yapan Türk Vatandaşlarının Prim İadesi Talebinde Bulunabilmesi  İçin Gerekli Şartlar ;

Federal Almanya’yı 17/03/1987 tarihinden sonra terk ederek Türkiye'ye kesin dönüş yapan Türk vatandaşlarının prim iadesi talebinde bulunabilmeleri için, Almanya'da mecburi sigortalılıklarının sona erdiği, mecburi sigortalılıklarının bitim tarihinden sonra hastalık parası, işsizlik parası yada hastalık yardımı vb. gibi ödemelerden yararlananların ödemenin bitim tarihi itibarı ile,

Türkiye'de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışanların ise çalışmalarının sona erdiği tarih itibarı ile  iki yıl beklemeleri gerekmektedir.

* Almanya'yı  17/03/1987 Tarihinden ÖNCE Terk Ederek Türkiye'ye Kesin Dönüş Yapan Türk Vatandaşlarının Prim İadesi Talebinde Bulunabilmesi  İçin Gerekli Şartlar ;

 Federal Almanya’yı 17/03/1987 tarihinden önce terk ederek  Türkiye'ye kesin dönüş yapan Türk vatandaşları diledikleri zaman prim iadesi talebinde bulunabilirler.

Bunların Türkiye’de herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi çalışmaları prim iadesi talebinde bulunmalarına engel değildir.

2 Yıllık Bekleme Süresini Etkilemeyen Çalışmalar ;

Tutuklu olarak geçen süreler ile 5510 sayılı Kanun bu Kanunla mülga kanunlar hükümlerine göre isteğe bağlı sigortaya prim ödenen süreler, bekleme süresini etkilemez.

2 Yıllık Bekleme Süresine Tabii Olmayanlar ;

65 yaşını doldurdukları halde her iki ülkedeki prim ödeme süreleri toplamı ,

5 yılı (60 ayı) bulmayan ,

vatandaşlarımız iki yıllık bekleme süresine tabi olmadan prim iadesi talebinde bulunabilirler.

Hak Sahiplerinin Prim İade Talep Hakkı

Sigortalıların ölümünde, geride kalan hak sahiplerine aylık bağlanması için gerekli 60 aylık süre mevcut değilse (60 aylık sürenin hesabında Almanya ve Türkiye'de geçen sigortalılık gün sayıları birlikte dikkate alınır) sigortalı adına ödenen primlerin yarısı geride kalan dul eşe ödenmektedir.

Alman mevzuatında 01 Ocak 1992 tarihinde yapılan değişiklikle yetimler de prim iade kapsamına alınmıştır.

- prim iadesi öncelikle dul eşlere,     

- dul eş mevcut değil ise prim iadesi tam yetimlere,

- dul erkek veya dul kadın, üvey baba ve üvey anne ise bu takdirde primler, geride kalan hak sahipleri üvey anne veya üvey baba ile birlikte yetim çocuklara eşit olarak bölüştürülerek, yapılmaktadır.

- Dul ve yetimlere yapılacak prim iade işlemlerinde iki yıllık bekleme süresi söz konusu değildir.

- Yetimler için prim iade hakkı 18 yaşını dolduruncaya kadar mevcuttur. Ancak, öğrenime veya meslek eğitimine devam edenler ile bedensel veya ruhi özürlülük nedeni ile kendi geçimini sağlayamayacak durumda olanların hakları ise 27 yaşını dolduruncaya kadar mevcuttur.

- Prim iadesi işlemi talep üzerine yapılmakta olup, yetimlerden 15 yaşını doldurmuş olanlar da talep hakkına sahip bulunmaktadır.

İade Edilecek Primler ve Oranları

- Sigortalı adına ödenmiş olan primlerin yarısı yani sigortalı hissesi iade edilmektedir.

- Hastalık parası,

- Yaralı parası,

gibi sürelere ait sigortalının bizzat üstlendiği primlerin tamamı iade edilmektedir.

İade Edilmeyecek Primler  

    Sigortalının katkıda bulunmadığı; 

- işsizlik parası,

- işsizlik yardımı, 

- çocuk yetiştirme sürelerine, ait primler ile,

- işveren hissesi olarak yatırılan primler,  

  iade edilmemektedir.

Prim İadesinin Sonuçları

Prim iadesi yapılması ile o zamana kadar olan Alman emeklilik sigortası iptal edilir.   Emeklilik sigortalarının bütün kollarındaki çocuk yetiştirme süreleri ile Alman sigorta süreleri dolayısıyla o zamana kadar elde edilen diğer haklar da kaybolur. Böylece yapılmış olası bir ayni yardım veya para yardımından önceki primler iade edilmemesine rağmen, bu sürelerde geçerliliğini kaybeder.

DÜNYA EMEKLİLİK MERKEZİ'NE NASIL ULAŞIRIM?

Beyazıt Mah. Taraklı Sk. Canlı İş Merkezi 
No:19 K:6 D.11/12 Yıldırım /BURSA

Adres tarifi : Duaçınarı Metro istasyonu karşısı / Bursa Tapu Müdürlüğü Yanı

Tel. : +90 (224) 888 00 70 - +90 (224) 250 00 20 
Gsm : +90 507 100 60 89                                                                                                     
WhatsApp  Danışma Hattı : +90 507 100 60 89

Paylaşım: