İsviçre den prim transferi nasıl yapılır?

İsviçre den prim transferi nasıl yapılır?

* 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında olup, İsviçre’de geçen süreleri borçlanmak isteyenler ile (b) bendi kapsamında olup, İsviçre’de geçen sigortalılık sürelerine ait primleri Türkiye’ye transfer için talepte bulunan veya transfer işlemi gerçekleşenlerin borçlanma işlemleri yanında primlerin İsviçre’den transferiyle ilgili tüm işlemler Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğümü Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığınca yürütülmektedir.

* Sigortalıların prim transferi talebinde bulunabilmeleri için;

1- İsviçre’de bulundukları sırada yaşlılık, ölüm ve malullük(AHV) sigortalarından herhangi bir yardım almamış olmaları,
2- Türkiye’de veya üçüncü bir ülkede yerleşmek üzere İsviçre’yi kesin olarak terk etmiş olmaları,
gerekmektedir.

* Ek Sözleşmeye göre primlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna transferi mümkün olup, transfer edilen prim tutarlarının ilgililere iadesi söz konusu değildir.

Ancak:

1- Primleri Kurumumuza transfer edilen sigortalılar ile bunların hak sahiplerinin transfer edilen İsviçre süreleri ve Türkiye çalışmaları ile aylık bağlama şartlarını oluşturmaması kaydıyla; transfer edilen prim tutarlarının toptan ödeme olarak iadesi için talepte bulunma hakları mevcuttur.

2- Bu durumda 5510 sayılı Kanunun 31 ve 36 ncı Madde hükümleri uygulanır.

* Sosyal Güvenlik Kurumundan aylık almaktayken İsviçre’de çalışmış olduğu sürede kesilen primlerinin transferi talebinde bulunanların transfer edilen primlere ait süreleri almakta oldukları aylıkta artış meydana getirmiyorsa transfer edilen prim tutarları kendilerine iade edilmektedir.

* İsviçre'de çalışmış olduğu süreleri 2147-3201 sayılı Kanunlara göre borçlanan ve tahakkuk ettirilen borç tutarının tamamını ödeyen sigortalılara prim transfer işlemini müteakip transfer edilen prim tutarları iade edilmektedir

1 - İsviçre'deki çalışmalarının tamamını borçlanan ve borcunun tamamını ödeyen sigortalılara transfer olunan primlerinin tamamı,

2 - İsviçre'deki çalışmalarının bir kısmını borçlanan ve prim borcunu ödeyen sigortalılara transfer olunan primlerin borçlanılan gün sayısına isabet eden orandaki miktarı ödenmektedir.

Paylaşım: