Malullük Aylığı Kimlere Bağlanır

Malullük Aylığı Kimlere Bağlanır

Malullük sigortası, ilk defa çalışmaya başlanılan tarihten sonra malul kalan ve bu nedenle çalışamaz duruma düşen ya da çalışma gücünü kısmen veya tamamen yitiren sigortalıların gelir kayıplarını gidermek üzere kurulmuş uzun vadeli bir sigorta koludur.

Malullük sigortasının sigortalıya sağladığı hak; kanunda belirtilen oranda çalışma gücünü veya meslekte kazanma gücünü kaybetmesi neticesinde bağlanan malullük aylığıdır. Yazımızda malullüğün tanımı ve malullük aylığını kimlerin hak ettiği  genel hatlarıyla açıklanacaktır.

Çalışma Gücü veya Meslekte Kazanma Gücü Kayıp Oranı %60 Olmalı

Malullük aylığına hak kazanmak için kanunda belirtilen malullük şartlarına haiz olmak gereklidir.

5510 sayılı kanunun 25 inci maddesinde malul olma; “Sigortalının veya İşverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az %60’ını kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malul sayılır.” Şeklinde tarif edilmiştir.

Bununla birlikte sigortalının meslekte kazanma gücünü veya çalışma gücünü ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce kaybetmemiş olması gerekmektedir.

En Az 10 yıldan Beri Sigortalı Olmak ve 1800 Prim Gün Sayısının Olması;

Sigortalının malullük aylığına hak kazanabilmesi için en az 10 yıldan beri sigortalı sayılması ve 1800 prim gün sayısının bulunması gerekmektedir.

Çalışma gücünü ya da meslekte kazanma gücünü kanunda belirtilen oranda kaybeden sigortalının 1800 prim ödeme gün sayısı bulunsa dahi sigortalı olarak çalışmaya başlayalı 10 yıl olmamışsa malullük aylığı bağlanmaz.

10 yıl sigortalılık süresi olmadan aylık bağlanamıyor olması bizce doğru bir uygulama değildir.. Şöyle ki; sigortalıya maaş bağlanabilmesi için prim ödeme gün sayısı aranması normaldir ancak malullük derecesinde çalışma gücünü kaybetmiş bir sigortalı için 10 yıl şartı aranması hakkaniyetli değildir.

Konuyu bir örnekle açıklayacak olursak 8 yıl hizmeti ve 2000 gün prim ödeme gün sayısı bulunan bir sigortalıya maaş bağlanmazken 10 yıl hizmeti ve 1800 prim ödeme gün sayısı bulunan sigortalıya maaş bağlanacaktır. Örnekten anlaşılacağı üzere daha fazla prim ödemesi bulunan sigortalı 10 yılı doldurmadığı için bu haktan yararlanamayacaktır. Bu nedenle malullük aylığı için aranan 10 yıl şartı konjektürel denge açısından uygun bir kriter olmadığından yıl şartı yerine prim ödeme gün sayısının dikkate alınması bizce daha uygun olacaktır.

Fakat sigortalılık süresi konusunda bir tek istisna var. Malullük için alınacak sağlık kurulu raporunda hastanın “başka birisinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul” olduğuna dair ibare varsa, bu durumdaki kişiler için en az 10 yıllık sigortalılık süresi şartı aranmadan 1800 günü olması yeterli sayılmaktadır.

DÜNYA EMEKLİLİK MERKEZİ'NE NASIL ULAŞIRIM?

Beyazıt Mah. Taraklı Sk. Canlı İş Merkezi 
No:19 K:6 D.11/12 Yıldırım /BURSA

Adres tarifi : Duaçınarı Metro istasyonu karşısı / Bursa Tapu Müdürlüğü Yanı

Tel. : +90 (224) 888 00 70 - +90 (224) 250 00 20 
Gsm : +90 507 100 60 89                                                                                                     
WhatsApp  Danışma Hattı : +90 507 100 60 89

Paylaşım: