Minijop Yapanlara Emeklilik Müjdesi

Minijop Yapanlara Emeklilik Müjdesi

Yurt dışı borçlanması yaparak emekli olmak isteyenler, yurt dışında çalışırlarsa Türkiye'den emekli olamıyorlardı. Gurbetçilerin hem (belirli bir sınıra kadar - minijop ) çalışıp, hem Türkiye'den emekli maaşı alması için yasa teklifi verildi.

İşte detaylar, 

2012 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayınlanan Genelge ile minijop yapanların Türkiye’den emekli olma hakkı ellerinden alınmıştı. Bir çok defa bu hakkın geri verilmesi noktasında sözler verilmiş ise de günümüze kadar bu mümkün olmamıştı. 

05.06.2020 tarih 109 sayı numarası ile Adalet ve Kalkınma Partisi T.B.M.M. Grup Başkanlığınca verilen yasa teklifi içerisinde bu hakkın yeniden geri verilmesini düzenleyen bir madde de yer almakta. 

Benzer teklifler daha once Cumhuriyet Halk Partisi tarafından verilmiş vatandaşlarımız da bir heyacan yaratmış fakat Kabul edilmemişti. Bu sefer teklifi veren Adalet ve Kalkınma Partisi mecliste çoğunluğa sahip olduğu için Kabul edilecektir diye düşünüyoruz. 

Yeni Teklifin Gerekçesi : 

MADDE 3- 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesinde bu Kanun kapsamında bağlanacak aylıkların tahsisinin yapılma şartları düzenlenmiştir. Bu kapsamda yurda kesin dönülmüş olması, tahakkuk ettirilen borcun tamamının ödenmiş olması ve borcun tamamının ödendikten sonra yazılı istekte bulunulması şart olarak öngörülmüştür. Bununla birlikte anılan maddede Kanun hükümlerinden yararlanmak suretiyle aylık bağlananlardan tekrar yurt dışında yabancı ülke mevzuatına tabi çalışanlar, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alanların aylıkları, tekrar çalışmaya başladıkları veya ikamete dayalı bir ödenek almaya başladıkları tarihten itibaren kesileceği hüküm altına alınmıştır. 

Ancak, yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın, zorunlu sigorta kapsamında olmakla birlikte sigorta primi ödemesinden muaf olacak şekilde kısa süreli çalışabildiği ve bu çalışmaların da hizmet belgelerinde gösterildiği bilinmekte ve bu mahiyetteki kısa süreli çalışmalar da zorunlu çalışma olarak değerlendirildiğinden, bunlara aylık bağlanmamakta veya bağlanmış olan aylıklar ise bu çalışmalar nedeniyle kesilmektedir. 

Yapılması öngörülen düzenleme ile bu kapsamda çalışan vatandaşlarımıza aylık bağlanabilmesi, aylık alanların ise aylıkları kesilmeksizin ödenmesine devam edilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca maddede geçen kısa süreli çalışmaya tabi işlerin, Sosyal Güvenlik Kurumunca çıkarılan yönetmelik ile belirleneceği hüküm altına alınmaktadır.

Yeni Teklifin Kanun Metni :

MADDE 3-8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Yurt dışında zorunlu sigortalılığa tabi olsa dahi kısa süreli çalışma olarak adlandırılan işlerde çalışanların aylıkları bu madde kapsamında değerlendirilmez ve kesilmez. Bu maddede geçen kısa süreli çalışmaya tabi işler, Sosyal Güvenlik Kurumunca çıkarılan yönetmelik ile belirlenir.”

Bu Kanun hakkında tüm detaylar ve işlemleriniz için bizlere ulaşabilirsiniz. 

Tel: +90 507 100 60 89 

Paylaşım: