Yurtdışı Borçlanması Yaptınız! Hangi Durumda Aylık Alamazsınız?

Yurtdışı Borçlanması Yaptınız! Hangi Durumda Aylık Alamazsınız?

3201 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre; Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin on sekiz yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak yurt dışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri borçlanabiliyorlar. 

Fakat bu süreleri borçlanarak Türkiye'deki Sosyal Güvenlik Kurumunun aradığı;  yaşı - günü ve sigortalılık süresini tamamlayan gurbetçilerimizi SGK emekli etmez . Daha yerine getirmeniz gereken şartlar var der. İşleri zorlaştırmak için gereğini yapar!!!

Bu şartları da ; “3201 sayılı Kanunun 6 ıncı ve ilgili Yönetmeliğin 13 üncü  maddesinde açıklar, Buna göre aylık tahsisi için; yurda kesin dönülmüş olması, tahakkuk ettirilen borcun tamamının ödenmiş olması, 5510 sayılı Kanunla mülga kanunların yürürlükteki hükümlerine veya sosyal güvenlik kanunlarına göre aylığa hak kazanılmış olması ve Kuruma yazılı başvuruda bulunulması şarttır.” der. 

Yurda kesin dönüş yapmak

Öncelikle belirtmek isterim ki yurda kesin dönüşten anlaşılması gereken bulunduğu ülkeden Türkiye’ye dönmek daha sonrada yurtdışına çıkış yapmamak değildir.

06.11.2008 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan ‘’Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılması ve değerlendirilmesine ilişkin yönetmeliğin’’ 4.maddesine göre ‘’kesin dönüş’’ aylık tahsis talebinde bulunanların; 

 * Yurtdışındaki çalışmalarının sona ermesi

 * Çalışmaya bağlı sosyal sigorta ödenekleri olan işsizlik ve hastalık ödeneği almamaları

 * İkamete bağlı sosyal yardım ödeneği almamaları, durumu ifade etmektedir

 Bu açıklamalar çerçevesinde borçlanma yoluyla aylık bağlanmasında aranan kesin dönüş şartı aşağıdaki usul ve esaslar dâhilinde uygulanır. 

1) Kanuna göre yurtdışı sürelerini borçlananlara aylık bağlanmasında, öncelikle yurtdışındaki çalışmaları ve varsa ikamete dayalı sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneklerinin sona ermesi şartı aranacaktır.

 2) Bir önceki maddedeki değerlendirmeye göre aylığın başlangıç tarihi itibariyle yurtdışında çalışmalarını sürdürdüğü veya yukarıda açıklanan ikamete dayalı sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği almaya devam ettiği tespit edilenlere aylık bağlanmayacaktır

Örneğin; Sigortalı  (A) Almanya’da geçen sigortalık sürelerini 3201 sayılı Kanuna göre borçlanarak ödemiş ve ülkemizde yürürlükte bulunan sosyal güvenlik kanunlarına göre aylık şartlarını yerine getirmiş durumdadır.

Alman Sosyal Sigorta Kurumu tarafından sigortalı (A) ya verilen hizmet cetvelinde Tablo 1 de yer alan deyimlerin aylık başlangıç tarihi itibarı ile devam etmesi durumunda ‘’ kesin dönüş’’ şartı yerine gelmediğinden kendisine aylık bağlanmayacaktır.

Tablo – 1 :   KESİN DÖNÜŞ ŞARTINI YERİNE GETİRMEYENLER 

NO

KOD

Sigortalılık Süresi

         Aylık                     Bağlanır                    mı  ?

1

PF

Pflichtbeitragszeiten

          HAYIR

Mecburi Prim Ödeme Süreleri

2

FR

Freiwillige Beiträge                          (wg. Selbständigkeit)

         HAYIR

(Kendi nam ve hesabına çalışmalardn dolayı) isteğe bağlı prim süreleri

3

PF

Arbeitslosigkeit

         HAYIR

İşsizlik Ödeneği

4

PF

Krankengeldbezug

         HAYIR

Hastalık Ödeneği

5

PF

Pflichtbeitragszeit für Pflegetätigkeit (PFL)

         HAYIR

Bakım Süreleri ile Borçlanma Yoluyla Ödenen Primlere ait Süreler

6

PF

Pflichtbeiträge                            (wegen Selbständigkeit)

         HAYIR

(Kendi nam ve hesabına çalışmalardn dolayı) Zorunlu Prim

 

7

 

-

Geringfügige versicherungsfreie Beschäftigung

         HAYIR

Sigortadan Muaf Cüzi Çalışma

 Tablo – 2  : KESİN DÖNÜŞ ŞARTINI YERİNE GETİRENLER  

NO

KOD

Sigortalılık Süresi

          Aylık                   Bağlanır  mı ?

8

FR

Freiw. Beitragszeiten

         EVET

İsteğe Bağlı Prim Ödeme Süreleri

9

KEZ

Kindererziehungszeiten

         EVET

Çocuk Yetiştirme Süreleri

10

-

Anpassungeld

         EVET

İntibak Parası

Kaynaklar:  05/08/2010 tarih 2010/91 sayılı genelge
                 28/06/2012 tarih 2012/24 sayılı genelge  

3) Aylığa hak kazanılmasına engel teşkil eden sosyal sigorta ve sosyal yardım ödeneklerinin ortak özelliği, ikamete dayalı olmasıdır. Diğer bir anlatımla, ilgilinin ikametini Türkiye’ye nakletmesi ile kesilen ödenekler Kanun kapsamında değerlendirilemeyecektir. Bu nedenle, ikamet şartına bağlı olmayan bu nitelikteki sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alanlara diğer şartlarla aylık bağlanabilecektir.

 4) Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin yedinci fıkrasında “Bu yönetmeliğin uygulamasında, evli ya da birlikte yaşayan çiftler için ödenen sosyal yardımlar her iki eş içinde ödeniyor gibi kabul edilir” hükmü ile sosyal yardım kavramı genişletildiğinden yurtdışında borçlanma kapsamında süreleri bulunanların eşlerinin sosyal yardım niteliğinde ödenek alması durumunda yurda “kesin dönüş” şartı gerçekleşmeyecek ve bu durumda olanlara malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmayacaktır.

 5) Kesin dönüş şartının tespitinde sosyal sigorta kurumları tarafından sosyal sigorta ödeneklerine ilave olarak ya da sigorta ödeneği olarak ödenen prim karşılığı olmayan ödenekler, sosyal yardım kapsamında değerlendirilmeyecektir.

DÜNYA EMEKLİLİK MERKEZİ'NE NASIL ULAŞIRIM?

Beyazıt Mah. Taraklı Sk. Canlı İş Merkezi 
No:19 K:6 D.11/12 Yıldırım /BURSA

Adres tarifi : Duaçınarı Metro istasyonu karşısı / Bursa Tapu Müdürlüğü Yanı

Tel. : +90 (224) 888 00 70 - +90 (224) 250 00 20 
Gsm : +90 507 100 60 89                                                                                                     
WhatsApp  Danışma Hattı : +90 507 100 60 89

Paylaşım: