Yurtdışı Emeklilikte, Hangi Şartları Taşıyanlar - Hangi Süreleri Borçlanırlar?

Yurtdışı Emeklilikte, Hangi Şartları Taşıyanlar - Hangi Süreleri Borçlanırlar?

     6552 sayılı Kanun'un 28.maddesi ile 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

     “MADDE 1 – Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin on sekiz yaşını doldurduktan sonra Türk vatandaşı olarak yurt dışında geçen ve belgelendirilen sigortalılık süreleri ve bu süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik süreleri ile yurt dışında ev kadını olarak geçen süreleri, bu Kanunda belirtilen sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödenmemiş olması ve istekleri hâlinde, bu Kanun hükümlerine göre sosyal güvenlikleri bakımından değerlendirilir.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

     Bu hükümden yola çıkarak bakıldığında,  yurtdışı borçlanma için aranan şartlar;

1. Türk Vatandaşı Olma Koşulu

     6552 sayılı Kanun öncesi, Yurtdışı hizmet borçlanmalarında Türk vatandaşı olma şartının iki halde yerine getirilmesi zorunlu idi. Bunlardan biri, borçlanılması istenilen sürelerde ilgilinin Türk vatandaşı olması, diğeri ise yazılı başvuru tarihi itibariyle Türk vatandaşı olmasıydı. 6552 sayılı Kanun ile Kendi adına başvuru yapanların başvuru tarihinde Türk vatandaşı olma şartı kaldırılmış fakat Hak Sahipleri için eski uygulama devam edilmiştir.  

Buna göre;

  1. Türk vatandaşlığında geçmeyen yurtdışı veya ev kadınlığı süreleri borçlandırılmayacağı gibi, borçlanma başvuru tarihinde Türk vatandaşı olmadığı tespit edilen hak sahiplerinin borçlanma talepleri de kabul edilmemektedir.
  2. Türk vatandaşlığı ile birlikte yabancı ülke vatandaşlığı devam edenler de söz konusu Kanun ile getirilen düzenlemeden yararlanabilmektedirler.
  3. Yurtdışı çalışmalarını borçlanmak için başvuru yapan istek sahiplerinin borçlanmak istediği sürelerde, Türk vatandaşlığının devam edip etmediği ve borçlanmak için yazılı başvuru tarihinde sigortalının Türk vatandaşı olup olmadığı, ilgililerden herhangi bir belge talep edilmeden İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Kimlik Paylaşım Sistemi kullanılarak bilgisayardan alınacak olan “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği” çıktısı ile tespit edilmektedir.

2. Belirli Nitelikte Yurtdışı Süreleri Bulunmak

     3201 sayılı Kanuna göre borçlanma hakkından yararlanabilmek için ilgilinin yurtdışında belirli nitelikte geçen hizmet veya sürelerinin bulunması şarttır. 3201 sayılı Kanun’un 1 inci maddesine göre borçlanma kapsamında olan süreler;

  1. Hizmet akdi kapsamında veya kendi nam ve hesabına bağımsız olarak geçen sigortalılık,
  2. Hizmet akdi kapsamında veya kendi nam ve hesabına bağımsız olarak geçen sigortalılık süreleri arasında veya sonunda her birinde bir yıla kadar olan işsizlik (çalışılmayan),
  3. Ev kadını olarak geçen,sürelerdir.

     Yine yurt dışında geçmesine rağmen,  3201 sayılı Kanuna ilişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre aşağıda sayılan süreler ise yurt dışı hizmet borçlanması kapsamında değerlendirilmeyecektir:

1- 18 yaşın doldurulmasından önce yurtdışında geçen sigortalılık, işsizlik ve ev kadınlığı süreleri.

2- Türk vatandaşlığının kazanılmasından önce veya Türk vatandaşlığının kaybedilmesinden sonra yurtdışında geçen sigortalılık, işsizlik ve ev kadınlığı süreleri.

3-  İkili sosyal güvenlik sözleşmelerine göre kendilerine kısmi aylık bağlanmış olanların yurtdışında geçen sigortalılık süreleri arasında ve bu sürelerin bitim tarihinden sonraki işsizlik süreleri ve ev kadını olarak geçen süreler.                       

4- Türkiye’de malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları kapsamında geçen ve aşağıda sayılan yurtdışı sürelerinden:

  1. Libya’da iş üstlenen Türk işverenlerince çalıştırılan Türk işçilerinin, bu ülkede 1.9.1985 tarihinden sonra geçen çalışma süreleri,
  2. Almanya’da istisna akdi kapsamında iş üstlenen Türk işverenlerince çalıştırılan Türk işçilerinin bu ülkedeki çalışma süreleri,
  3. 3.5510 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile ülkemiz ile imzalanan ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri ve Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi hükümlerine göre yurtdışında geçici görevli olarak bulunmaları nedeniyle 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılanların geçici görevli bulundukları yurtdışı çalıma süreleri, yurt dışı hizmet borçlanması kapsamında değerlendirilmez

DÜNYA EMEKLİLİK MERKEZİ'NE NASIL ULAŞIRIM?

Beyazıt Mah. Taraklı Sk. Canlı İş Merkezi 
No:19 K:6 D.11/12 Yıldırım /BURSA

Adres tarifi : Duaçınarı Metro istasyonu karşısı / Bursa Tapu Müdürlüğü Yanı

Tel. : +90 (224) 888 00 70 - +90 (224) 250 00 20 
Gsm : +90 507 100 60 89                                                                                                     
WhatsApp  Danışma Hattı : +90 507 100 60 89

Paylaşım: